Blask i piękno auta

Jakie warunki termiczne sprzyjają nakładaniu produktów ściernych, politur i wosków Meguiar’s!

Często można spotkać się z pytaniem, jakie są optymalne warunki do nakładania produktów ściernych, politur i wosków?

Wbrew pozorom jest to działanie wielopłaszczyznowe, planując tego typu zadanie należy wziąć pod uwagę temperaturę powierzchni, temperaturę otoczenia, wilgotność, bezpośrednie światło słoneczne, a nawet ruch powietrza.

Produkty ścierne, politury i woski najlepiej nakładać, że temperatura powierzchni mieści się w przedziale od 15 do 27°C – ważne jest jednak to, aby powierzchnia nie była ani zbyt zimna, ani zbyt gorąca w dotyku.

Temperatura powietrza ma znaczenie

Wspomniany wcześniej przedział temperatur idealnie sprawdzi się w przypadku stosowania produktów Meguiar&apos – warto nadmienić, że produkty te mogą być używane w znacznie szerszym przedziale temperatur, a dokładniej od 10 do 32°C, nie mniej jednak najlepsze efekty można uzyskać w temperaturze od 15 do 27°C.

Ważną kwestią jest także temperatura otoczenia, czyli w pomieszczeniu lub w miejscu zewnętrznym, gdzie wykonywane są prace. Dopuszczalne są niewielkie różnice pomiędzy temperaturą otoczenia, a temperaturą powierzchni, należy jednak pamiętać, że kwestia ta może wpłynąć na charakter pracy – wykonanie zadania może sprawić mniejszy lub większy problem.

Ważne jest to, aby pamiętać, że w wyższej temperaturze produkty wysychają w krótszym czasie , ta sama kwestia dotyczy utwardzania wosków.

Istotną kwestię spełnia także światło słoneczne, szczególnie promienie padające w sposób bezpośredni na powierzchnię – światło słoneczne w znaczny sposób może podnieść temperaturę powierzchni w stosunku do temperatury otoczenia, czego efektem jest ekstremalnie trudne nałożenie lub usunięcie produktów ściernych, politury i wosków. Jedynym wyjątkiem jest w tym przypadku wosk Ultimate, który może być nakładany nawet w pełnym słońcu.

Kosmetyki samochodowe

Wpływ wilgotności powietrza

Czynnikiem, który w istotny sposób wpływa na łatwość lub utrudnienia w zakresie pracy z produktem, jest wilgotność powietrza. Warto pamiętać, że niekiedy kwestia ta może wpływać na ogólną możność wykonania konkretnego zadania.

Niska wilgotność w połączeniu z wysoką temperaturą może spowodować parowanie płynów, a docelowo szybsze wysychanie produktów.

Niekorzystna jest także wysoka wilgotność w połączeniu z niskimi temperaturami – w tej sytuacji czas potrzebny do wyschnięcia lub odparowania produktu znacznie się wydłuża.

Czynnikiem, który nie ma wpływu na pracę z przedmiotowymi produktami w zakresie ich nakładania i usuwania jest niska wilgotność w niskich temperaturach lub wysoka wilgotność w wysokich temperaturach.

Zarówno niska, jak i wysoka temperatura negatywnie wpływa na łatwość pracy z produktem, należy jednak pamiętać, że problem ten nie dotyczy niskiej wilgotności w niskich temperaturach ani wysokiej wilgotności w wysokich temperaturach.

Trudności podczas pracy z produktem mogą spowodować także ekstremalne temperatury, zarówno wysokie, jak i niskie.

Reasumując, optymalne warunki do używania produktów o charakterze czyszczącym, politur, wosków na lakierach samochodowych to dość chłodne, zacienione miejsca, temperatura powierzchni w przedziale 15°C do 27°C oraz średnia lub niska wilgotność powietrza wraz z niewielkim podmuchem powietrza.